اکسل حسابداری شخصی، شرکتی، فاکتور و حقوق دستمزد

منتشر شده

اکسل حسابداری برای حسابداری شخصی در خانواده تا حساب های مالی خودتان را مدیریت کنید و همچنین برای شرکت های و مراکز کوچک و بزرگ می توانند از این فایل برای انجام امور حسابداری شخصی استفاده کنند.

این برنامه حسابداری دارای چند امکانات می باشد:

 1. ورود اطلاعات اولیه
 2. سیستم دفترچه تلفن کامل در قالب اطلاعات اولیه
 3. سیستیم فاکتور
 4. سیستم بدهکار
 5. سیستم سند
 6. ورود دریافتی ها، پرداختی ها با تاریخ و اطلاعات دقیق و طرف حساب
 7. نمایش کامل بدهکاری و  بستانکاری
 8. سیستم ثبتی
 9. سیستم جدول داده و ریز گزارشات
 10. جدول حقوق و دستمزد
 11. سیستم فیش حقوقی
 12. سیستم فاکتور
 13. اقلام حقوق و دستمزد

این سیستم به صورت کامل در آکادمی یوسفی توسط مهندس علی یوسفی طراحی و تولید شده است

خرید اکسل حسابداری شخصی، شرکتی، فاکتور و حقوق دستمزد

مطالب مرتبط