دسته: سوالات و منابع استخدامی

۰

مدل سازی سازه فولادی ۹ طبقه با نرم افزار opensees و matlab

مدلسازی ستون (معرفی گره ها، تکیه گاه ها)، تعریف جرم، تعریف المان،  تعریف بار نقطه ای و بار جانبی، بارگذاری، تعیین مولفه های تکیه گاهی و نیروهای داخلی اعضا و جابه جایی ها و دریفت، تحلیل استاتیکی و تحلیل پوش آور سازه فولادی ۹ طبقه  توسط نرم افزار opensees و matlab انجام گرفته شده است.