دسته: وب و برنامه نویسی

۰

مقاله ترمیم سازه های ساحلی با صفحات FRP

خوردگي قطعات فولادي در سازه هاي مجاور آب و نيز خوردگي ميلگردهاي فولادي در سازه هاي بتن آرمه اي كه در معرض محيط هاي خورنده كلرو ري و كربناتي قرار دارند،یك مساله بسيار اساسي تلقي مي شود.