سر مقاله این هفته

Sample image

چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مى كند؟ در جواب مى گوییم این عمل مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد، و همه عمر ادامه دهد، و مخصوصا اگر آن را همه روزه ... ادامه مطلب

به ذکر الله ؛ پایگاه تخصصی نماز خوش آمدید.

كیفیت نماز شب

در فضیلت نماز شب روایات زیادى داریم و ما مختصرا به دو روایت اشاره مى كنیم ، در مفاتیح الجنان آمده است كه : ابن ابى جمهور از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل كرده كه آن حضرت روزى به اصحاب خود فرمود كه هرگاه كسى خوابیده شیطان بر پشت سر او سه گره مى زند، و بر هر گره اى گوید علیك لیل طویل فارقد یعنى شب دراز است بخواب ، پس هرگاه بیدار شد و ذكر خدا نمود یك گره باز شود و اگر وضوء گرفت گره دیگر گشوده شود و اگر نماز خواند گره دیگر باز شود آنگاه داخل صبح شود با نشاط و پاكیزه نفس وگرنه در حالى صبح مى كند كه خبیث النفس است و با كسالت است و این روایت در كتابهاى اهل سنت نیز ذكر شده است .
روایت دوم : قطب راوندى روایت كرده كه : حضرت عیسى علیه السلام مادر خود حضرت مریم علیه السلام را پس از مردنش صدازد و گفت : مادر با من تكلم كن ، آیا مى خواهى بدنیا برگردى؟ مادرش گفت : بلى دوست دارم به دنیا برگردم براى نمازگزاران در شبهاى بسیار سرد و روزه گرفتن در روزهاى بسیار گرم ، اى پسر جان این راه بیمناك است .
نماز شب وقت آن از نصف شب طلوع صبح صادق است و هر چه به طلوع صبح صادق نزدیك تر شود فضیلتش بیشتر مى شود اگر قبل از طلوع صبح صادق چهار ركعت از نماز شب رابجا آورد بقیه را مى تواند فقط باحمد و بدون سوره بخواند.
نماز شب بطور مختصر به شرح زیر است :
نماز شب مجموعا یازده ركعت است كه هشت ركعت آن را كه بعد از هر ركعت مانند نماز صبح سلام مى دهد به نیت نماز شب مى خواند و اگر خواست مى تواند فقط حمد را بخواند سوره را نخواند گرچه با سوره فضیلت دیگرى دارد و بعد از آن دو ركعت نماز شفع مانند نماز صبح بخواند و بعد از آن یك ركعت نماز وتر بخواند و در نماز شفع وتر بهتر است بعد از حمد سوره توحید را بخواند تا ثواب یك ختم قرآن را ببرد.
مستحب است كه در قنوت نماز وتر به چهل مؤ من دعا كند مثلا بگوید اللهم اغفر آیة الله البروجردى و غیره و اگر نتوانست چهل مؤ من را به این نحو دعا كند فقط یك مرتبه بگوید اللهم اغفر للمؤ منین و المؤ منات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات
و بعد از دعا به چهل مؤ من سزاوار است كه هفتاد مرتبه استغفار كند یعنى بگوید استغفرالله ربى و اتوب الیه )) و خوب است كه دست چپ را به دعا بالا برد و استغفار را با دست راست بشمارد تا هفتاد مرتبه شود و پس از آن هفت مرتبه بگید: هذا مقام العائذ بك من النار این جایگاه كسى است كه از آتش قهرت به تو پناه مى برد.
و بعد از آن در ادامه قنوت نماز وتر سیصد مرتبه بگوید: العفو العفو ...
و پس از آن به ركوع و سجده رود و نماز را تمام كند و تسبیح حضرت زهرا علیهاالسلام را بگوید د بعد هم دو ركعت نماز نافله صبح را بخواند.

منبع: كتاب گنجینه جواهر یا كشكول ممتاز


نوشته شده در شنبه 15 فروردین 1394 03:31 ب.ظ
ارسال شده در: نمازهای مستحبی ،
دیدگاه ها : نظرات

نماز وحشت

مستحب است وقتى میت را به خاك مى سپارند در شب آن دو ركعت نماز وحشت براى او بخوانند كه ترس و وحشت تنهائى و ظلمت و سئوال و جواب الهى از او برداشته شود، نماز وحشت دو ركعت است در ركعت اول بعد از حمد یك مرتبه آیة الكرسى و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه اناانزلناه فى الیلة القدر را بخواند و بعد از سلام نماز بگوید اللهم صل على محمد و آل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان و به جاى فلان اسم میت را بگوید یعنى خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ثواب این نماز را به روح ان مرحوم برسان

منبع: كتاب گنجینه جواهر یا كشكول ممتاز


نوشته شده در شنبه 15 فروردین 1394 03:29 ب.ظ
ارسال شده در: نمازهای مستحبی ،
دیدگاه ها : نظرات

نماز میت

نماز میت پنج تكبیر دارد، و مختصر آن به شرح زیر است :
الله اكبر: اشهدان لااله الاالله و ان محمدا رسول الله .
الله اكبر: اللهم صل على محمد و آل محمد.
الله اكبر: اللهم اغفر للمؤ منین و المؤ منات .
الله اكبر: اللهم اغفر لهذالمیت (اگر میت زن است بگویند لهذه المیت
الله اكبر: و نماز میت تمام مى شود البته اگر جزئیات و تمام مستحبات را بخواهید بدانید به مفاتیح و رساله هاى عملیه رجوع كنید.

منبع: كتاب گنجینه جواهر یا كشكول ممتاز


نوشته شده در شنبه 15 فروردین 1394 03:29 ب.ظ
ارسال شده در: نمازهای مستحبی ،
دیدگاه ها : نظرات

سفارش جبرئیل به نماز شب

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
برترین نمازها (ى مستحب) نماز نیمه شب است و چه اندك است به جا آورنده آن (1)
و باز رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
جبرئیل آن قدر مرا به نماز شب سفارش كرد تا این كه گمان كردم نیكانِ امّتم شب را نمى خوابند مگر اندكى از آن (2)


و باز رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
خداوند حضرت ابراهیم را دوست خود انتخاب نكرد مگر براى دو كارش :
1- اطعام به مستمندان

2- نماز شب ، هنگامى كه مردم در خواب بودند (3)

پی نوشتها:

1- كنز العمال : ج 7، ص 780، ش 21379.
2- كنز العمال : ج 7، ص 790، ش 21425.
3- میزان الحكمه : ج 5، ص 417.

منبع: كتاب داستانهایی از نماز شب


نوشته شده در سه شنبه 22 اسفند 1391 12:01 ب.ظ
ارسال شده در: نمازهای مستحبی ،
دیدگاه ها : نظرات

نمازهاى مستحب

نمازهاى مستحبى زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهاى مستحبى به خواندن نافله شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روز جمعه سىوچهار ركعتند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و یازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مى باشد و چون دو ركعت نافلها عشا نشسته خوانده مى شود، یك ركعت حساب مى شود ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر چهار ركعت اضافه مى شود.

از یازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن باید به نیت نافله شب و دو ركعت آن به نیت نماز شفع و یك ركعت آن، به نیت نماز و تر خوانده شود. و دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا گفته شده است.

نمازهاى نافله را مى شود نشسته خواند، ولى بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را یك ركعت حساب كند، مثلاً كسى كه مى خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند، و اگر مى خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یك ركعتى نشسته بخواند.

نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، و اما نافله عشا را اگر به رجاء مطلوبیت بیاورد مانعى ندارد.

وقت نافله هاى یومیه

نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده مى شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعى كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعد از ظهر پیدا مى شود، به اندازه دو هفتم آن شود، مثلاً اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سایه اى كه بعد از ظهر پیدا مى شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است.

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده مى شود و وقت آن تا موقعى است كه آن مقدار از سایه شاخص كه بعد از ظهر پیدا مى شود، به چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، باید نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نكند.

وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پیدا مى شود از بین برود، اگر چه دور نیست كه وقت او امتداد داشته باشد به امتداد وقت خود مغرب تا وقت مختص به عشاء.

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده مى شود و وقت آن بعد از فجر اول است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پیدا شود. و نشانه فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد. و ممكن است نافله صبح را بعد از نافله شب بلافاصله بخواند.

وقت نافله شب از نصف شب است، تا اذان صبح و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود.

مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى تواند آنرا در اول شب بجا آورد.

منبع: كتاب رساله توضیح المسائل آیت الله شاهرودی


نوشته شده در پنجشنبه 1 دی 1390 07:13 ق.ظ
ارسال شده در: نمازهای مستحبی ،
دیدگاه ها : نظرات

گالری تصاویر

Sample image
Sample image
Sample image
Sample image

درباره وبلاگ


اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی من «الله» هستم؛ معبودی جز من نیست! مرا بپرست، و نماز را برای یاد من بپادار! قرآن كریم، سوره طه، آیه 14

نماز در کلام اهل بیت

آمار و ارقام

بازدید امروز :
بازدید دیروز :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic