تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین

منتشر شده

تحقیق-رابطه-هوش-هیجانی-و-شادکامی-با-رضایت-زناشویی-در-بین-زوجین

تحقیق رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در بین زوجین

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: ۹۲
حجم فایل: ۹۴۲
قیمت: ۳۶۰۰۰ تومان

بخشی از متن:
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی انجام گرفته است .در این پژوهش ، ۱۲۸ نفر از زوجین شهر شرافت (۶۴ زن ، ۶۴ مرد) ، به روش گوله برفی (زنجیره ای ) برگزیده شدند.
و به وسیله سه پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن ، شادکامی آکسفورد و رضایت زناشویی انریچ ارزیابی شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است. و نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بررسی شده و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند.
در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مشخص شد که بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد.  همچنین یافته ها نشان داد که بین شادکامی با رضایت زناشویی  نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
آزمون رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی به صورت معنی داری رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند. فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه: بین هوش هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت موضوع
سوال پژوهشی
هدف پژوهشی
فرضیه پژوهش
تعاريف نظری متغیره
تعاريف عملياتي متغیرها
فصل دوم: ادبیات پژوهش
نظريات هوش هيجاني
الف: نظريه سالووي و ماير
ب: نظریه گلمن
ج: نظریه بار اون
هيجان و هوش هيجاني
هوش هیجانی چیست؟
اهميت هوش هيجاني
هوش هیجانی و روابط زناشویی
ادراک هیجانی و روابط زوجین

هوش عاطفي و نقش آن

در تحكيم پيوند زناشويي
آیا هوش هیجانی کلید
طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟
نظريه هاي شادکامي
شادکامی
تعریف و ماهیت شادکامی
مولفه‌های اساسی شادکامی
رضایت از زندگی
عوامل تأثير گذار بر شادکامي
رضايت زناشويي
عوامل موثر بر زندگی زناشویی
الف) عوامل مربوط به قبل از ازدواج
ب) عوامل مربوط به بعد از ازدواج
بررسی عوامل رضايت زن و مرد از زندگي مشترك
بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي
تفکرات تاخیرانداز در ازدواج
تحقیقات انجام شده درکشور
تحقیقات انجام شده  خارج ازکشو
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
طرح تحقيق
جامعه پژوهش
نمونه آماري و روش انتخاب نمونه ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
پایایی
پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ
پايایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
 پایایی آزمون به روش زوج – فرد.
روایی
روش اجراء و نمره گذاری
تفسیر نتایج
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
ویژگی های روانسنجی
روش اجرا مره گذاري
پرسشنامه رضايت زناشويي انریچ
روايي و اعتبارپرسشنامه در ايران
روش اجرا و نمره گذاري
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها
مقدمه
بخش اول:توصیف داده ها
جدول ۴-۱ توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي
جدول ۴-۲ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي
جدول ۴-۳ توزيع فراواني نمرات شادکامی
جدول ۴-۴ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي شادکامی
جدول ۴-۵ توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني
جدول ۴-۶ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني
بخش دوم: بررسی و آزمون فرضیه ها
بررسي فرضيه های پژوهش
جدول ۴-۷ : ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی
جدول ۴-۸ : ضریب همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت زناشویی
جدول ۴-۹ : ضریب همبستگی بین هوش هيجاني وشادکامی با رضايت زناشويي
جدول شماره۴-۹-۱نتایج آزمون رگرسیون هوش هیجانی در پیش بینی رضایت زناشویی
جدول شماره۴-۹-۲نتایج آزمون رگرسیون هوش هیجانی در پیش بینی رضایت زناشویی
جدول شماره۴-۹-۳ نتایج آزمون رگرسیون شادکامی در پیش بینی رضایت زناشویی
جدول شماره۴-۹-۴ نتایج آزمون رگرسیون شادکامی در پیش بینی رضایت زناشویی
فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري
پیشنهادات پژوهش
محدودیت های پژوهش
فهرست منابع وماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه
دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code